مهندس حامد همتی ۱-h

سمت : رییس عضو هیئت مدیره

کارشناس مکانیک حرارت و سیالات

حوزه عملیات تخصصی : صنایع داروسازی ، فیلتراسیون ، صنایع معدنی ، صنایع سیمانی و صنایع نظامی و مراکز حساس

مهندس مهدی دانش۱-D

سمت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناس مکانیک حرارت و سیالات و کارشناس ارشد هوافضا جلوبرندگی

حوزه عملیات تخصصی : ساختمان ، صنایع نیروگاهی ، حمل و نقل ریلی

دیدگاهتان را بنویسید