اندازه گیری سطح و تشخیص سطح نقطه در مایعات و ذرات جامد

اندازه گیری سطح

کیفیت ثابت تولید ، ایمنی و کارآیی اقتصادی ، این موارد از جمله مهمترین زمینه های مورد بحث در اندازه گیری سطح هر نقطه محسوب می شوند.

سطوح مایعات ، چسب ها ، ذرات  جامد یا گازها اغلب در مخازن ، سیلو ها ، یا کانتینر های متحرک اندازه گیری می شوند.برای اندازه گیری سطح تماس و چگالی ، اصول و تجهیزاتی موجود هستند.

برای هر کاربری باید تجهیز مناسب انتخاب کرد.

0

Level Switch

By : . . | 12 مرداد 1394
0

Radar Level Meter

برای دریافت کاتالوگ های این بخش لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید:
By : . . | 12 مرداد 1394
0

Ultrasonic Level meter

By : . . | 12 مرداد 1394

دیدگاهتان را بنویسید