می دانیم مقاومت الکتریکی یک جسم با دمای آن رابطه دارد. مقاومت الکتریکی بسیاری از فلزات، با افزایش دما افزایش و با کاهش آن کاهش مییابد. عملکرد RTD ها بر اساس این اصل میباشد. به عبارت دیگر در یک RTD با اندازه گیری مقاومت یک فلز، دمای آن تعیین میشود.
اندازه گیری دما - RTD
فلز مورد استفاده باید نقطه ذوب بالایی داشته باشد و در مقابل خوردگی مقاوم باشد. پلاتین بهترین فلز برای استفاده در RTD می باشد چون رابطه بین مقاومت و دما کاملاً خطی میباشد. در مس نیز این رابطه نسبتاً خطی میباشد ولی دامنه اندازه گیری آن کمتر از پلاتین میباشد. در صورت استفاده از نیکل، حساسیت RTD بیشتر خواهد بود ولی برای دماهای بیشتر از ۴۰۰ درجه رابطه به شدت غیرخطی است. از تنگستن میتوان برای اندازه گیری دماهای خیلی بالا استفاده نمود، اما به دلیل مشکلات ساخت و ناپایداری ویژگیهای آن، کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.RTD های استاندارد دارای  مقاومت پلاتینی هستند که در دمای صفر درجه مقاومت آن ۱۰۰ اهم است و به اصطلاح با آن PT100 گفته میشود.
RTD ها دارای انواع دو، سه و چهار سیمه هستند که به ترتیب دقت بالاتری دارند.

 

اندازه گیری دما - RTD