در صنعت آب و فاضلاب ، توجه به تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق جهت بهبود روند عملکرد از اهمیت بسزایی برخوردار است.این صنعت یکی از پرکاربردترین صنایع در حوزه تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق است.سیستم های کنترلی دیجیتال ، تجهیزات ابزار دقیق  و شیرآلات کنترلی از مهمترین تجهزاتی هستند که به وفور در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.

تلاش عمده این صنعت ، کاهش هزینه های تولید آب و تصفیه فاضلاب و به دنبال کاهش هزینه های مرتبط نیروگاهی و انتقال آب و فاضلاب است.

اما این صنعت با چالش هایی رو به روست.افزایش مصرف آب و تولید فاضلاب ، یکی از مسائلی است که منجر به افزایش هزینه ها می شود.از این رو باید به دنبال سیستم و تجهیزاتی بود تا با کمینه سازی هزینه ها ، به بالاترین کارآیی ممکن دست یافت.