Coriolis Flow Meter، دبی سنج کوریولیس

فلومتر کوریولیس با اندازه گیری نیروی ناشی از شتاب و ناشی از جرم در حال حرکت به سمت (و یا به دور از) یک مرکز چرخش است ‏‏‏میتواند مقدار فلوی جرمی سیالات مختلف اندازه گیری کند .این اثر را می توان در جریان آب یک حلقه شلنگ انعطاف پذیر مشاهده کرد. وقتی جریان آب به شدت از آن عبور میکند و شلنگ تمایل به چرخش نشان میدهد باعث می شود که شلنگ به پیچ و تاب بیفتد . در حقیقت فلومتر کوریالیس با اندازه گیری این پیچ و تاپ که رابطه مستقیمی با فلوی جرمی دارد میتواند مقدار فلوی جرمی را با کمی پردازش و خطی کردن مقادیر با دقت بالا به دست آورد .

یکی از معمول ترین تجهیزات اندازه گیری فلو برای مصارف گوناگون ، فلومتر کوریولیس می باشد.اقبال به این فلومتر به دلیل اندازه گیری دبی جرمی سیال بدون تاثیر پذیری از سایر مشخصات سیال از قبیل ویسکوزیته و یا دما می باشد.

کاربرد :

 • اندازه گیری دبی دوغاب ها
 • اندازه گیری دبی سوسپانسیون ها ( ترکیب مایع با جامد و مایع با مایع)
 • بخار سوپر هیت

مزایا :

 • اندازه گیری مستقل دبی جرمی مستقل از تغییر ویژگی های جریان
 • امکان اندازه گیری چند متغیر از قبیل جریان حجمی ، درصد جریان حجمی و دانسیته.
 • دقت و صحت عملکرد بالا
 • بدون قسم تهای متحرک
 • نیاز کم به نگهداری و تعمیرات

معایب :

 • هزینه اولیه بالا برای فلومتر های از رنج متوسط به بالا
 • محدودیت در سایز ( حداکثر سایز ۶ اینچ)
 • افت فشار بالا
 • محدودیت دمای فرآیند ( حداکثر دما ۲۰۰ درجه سانتیگراد)
 • حساس به لرزه