دبی سنج اولتراسونیک، Ultrasonic Flow Meter

 در فلومترهای اولتراسونیک با توجه به خواص دوپلر فرکانسی از یک منبع تولید شده و از طرف دیگر یک گیرنده این فرکانس را لحظه به لحظه چک میکند . در صورتی که فلوی سیال دچار تغییر شود این فرکانس رفت و برگشت به خاطر سرعت سیال تغییر محسوسی خواهد داشت . اندازه گیری و کالیبره این تغییرات بر حسب فلو امکان اندازه گیری فلو به روش آلتراسونیک را خواهد داد .

کاربرد :

  • اندازه گیری دبی سیال بدون اتصال با سیال
  • اندازه گیری دبی سیال بدون قطع لوله

اطلاعات لازم جهت سفارش گذاری :

  • محدوده اندازه گیری جریان
  • فشار کاری جریان
  • نحوه اتصال
  • چگالی یا ویسکوزیته سیال
  • پرتابل یا ثابت بودن دستگاه

کاتالوگ های مربوط به این محصول ، تولید شده در برند های مختلف را در این قسمت دانلود نمایید.

endress_hauser_logo-e75ce0af
Yokogawa_company_logo

krohne

siemens_logo