صنایع نیروگاهی، Power Plants

کارآیی یک واحد نیروگاهی به در اختیار داشتن اطلاعات جامع و دقیق از نقاط حساس و کلیدی نیروگاه بستگی دارد.هر نیروگاه باید به تجهیزاتی با عمر مفید بالا ، دقت قابل قبول ، پایدرای زیاد و قابلیت اطمینان کافی مجهز باشد.

NIROO