نیاز های صنایع پتروشیمی به طور کل با سایر صنایع متفاوت است.برای رقابت در بازار جهانی صنعت پتروشیمی ،
صنعت گران باید به طور مستمر کیفیت تولیدات خود را بهبود دهند.

مشکلات جاری در صنایع پتروشیمی

نوسان در بهای مواد خام اولیه و میزان عرضه و تقاضا

نوسانات بسیار زیاد در بهای مواد خام اولیه و همچنین میزان عرضه و تقاضا ، صنایع پتروشیمی را ناگزیر از پیش بینی دقیق هر یک و همچنین برنامه ریزی اصولی برای بهبود فرآیند های خود می نماید.

تفکر رقابت جهانی

برای بقا در بازار رقابت جهانی ، باید فرآیند ها بهینه شده و با توسعه محصولات ،  به نیاز های مختلف و رو به افزون بازار جهانی پاسخ گفت.

برای بقا در عرصه رقابت ، گسترش تولیدات امری حیاتی برای صنایع شیمیایی محسوب می شود.این موضوع به ویژه در خصوص مواد شیمیایی با ارزش افزوده بالا اهمیت می یابد.یکی از مهمترین اهداف صنایع شیمیایی برای بقا در بازار رقابتی ، کاهش بهای تمام شده می باشد.

هزینه های سرسام آور انرژی و گرم شدن زمین

صنایع پتروشیمی از جمله مصرف کنندگان عظیم انرژی محسوب می شوند.از این رو صرفه جویی در مصرف انرژی ، یکی از راه کارهای کاهش هزینه ها و متعاقب آن افزایش سودآوری و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن است از این رو می توان تا حد قابل قبولی از گرم کردن جو زمین پیشگیری نمود.یکی از راه کارهای اساسی برای نیل به این مقصود ، بهبود فرآیند های کنترلی تولید محصولات پتروشیمیایی می باشد.

راه حل

نصب کن و راحت باش ! استفاده از تجهیزات ابزار دقیق با هزینه پایین ، دقت بالا در اندازه گیری ، خود عیب یابی و هزینه نگهداری تقریبا صفر یکی از راه کارهای افزایش بهره وری در صنایع پتروشیمی است.