در صنایع شیمیایی با دو فرآیند Continuous و Batch مواجه هستیم.در فرآیند های Continuous ، سیستم کنترل باید پایدار و قابل اطمینان بوده و بدون خطا در زمان تولید عمل نماید. در فرآیند های Batch ، سیستم کنترلی باید قابل انعطاف باشد به گونه ای که بتوان در هر لحظه آن را با نیاز های فرآیندتطبیق داد.در هر دو سیستم ، باید فرآیند های غیر ضروری حذف و با توجه به کیفیت تولید مورد انتظار ، فرآیند ها مدیریت شوند.
مشکلات جاری در صنایع شیمیایی
رقابت در بازار هدف
صنایع شیمیایی از دسته صنایع بسیار تخصصی محسوب می شوند چرا که با تبدیل مواد خام به مواد اولیه ، خوراک اصلی سایر تولید کنندگان را فراهم می آورند.از این رو حفظ و ارتقا موقعیت در چنین بازار رقابتی ، از اهداف اصلی کارخانجات مواد شیمیایی محسوب می شود.
بهره گیری از اولین ها و حفظ موقعیت رقابتی
برای بقا در عرصه رقابت ، گسترش تولیدات امری حیاتی برای صنایع شیمیایی محسوب می شود.این موضوع به ویژه در خصوص مواد شیمیایی با ارزش افزوده بالا اهمیت می یابد.یکی از مهمترین اهداف صنایع شیمیایی برای بقا در بازار رقابتی ، کاهش بهای تمام شده می باشد.
الزامات ایمنی و کیفیت
کیفیت تولید میانی ، تاثیر مستقیم بر کیفیت تولید نهایی دارد برای تولید مواد شیمیایی با کیفیت بالا ، استفاده از سیستم کنترلی مطمئن ضروری است.از طرف دیگر نگهداری از مواد شیمیایی قابل اشتعال به سیستم کنترل و ابزار دقیق ایمن نیاز دارد.
راه حل
استفاده از سیستم آنالیز برای اندازه گیری دقیق خصوصیات مواد تولید شده ، به کارخانه های تولید کننده مواد شیمیایی این امکان را می دهد تا نترل دقیق تری بر روند تولید خود داشته باشند.
نصب کن و راحت باش ! استفاده از تجهیزات ابزار دقیق با هزینه پایین ، دقت بالا در اندازه گیری ، خود عیب یابی و هزینه نگهداری تقریبا صفر یکی از راه کارهای افزایش بهره وری در صنایع شیمایی است.