دبی سنج اختلاف فشاری ، Differential Pressure Flow Meter

فلومتر های اختلاف فشار از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری فلو محسوب میشوند که با طراحی نسبتاً ساده ، کارائی بالا و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری قابل قبولی ارائه میدهند . اساس کار بر این اصل استوار است که ایجاد مانع در مسیر فلو باعث ایجاد افت فشار در خط و ایجاد اختلاف فشار در دو طرف اورفیس میگردد . با اندازه گیری این اختلاف فشار به کمک ترانسمیتر اختلاف فشار یا گیج اختلاف فشار و با فرمولهائی که در سیالات استفاده میکنند میتوان این مقدار را بر حسب فلو کالییره کرد .

کاربرد :

 • اندازه گیری دبی بخار
 • اندازه گیری دبی مایعات
 • اندازه گیری دبی گاز ها

اطلاعات لازم جهت سفارش گذاری :

 • فشار کارکرد
 • دمای کارکرد
 • مشخصات سیال

مزایا :

 • مورد قبول صنایع در بخش noncustody
 • نداشتن قطعات متحرک در بخش primary element
 • وجود اطلاعات زیاد در بخش اندازه گیری سیالات در این تجهیز

محدودیت ها :

 • ایجاد افت فشار در مسیر جریان
 • تاثیری پذیری از دمای سیال
 • نیاز به بازبینی و نگهداری مستمر