دبی سنج حرارتی- جرمی ، Thermal mass Flow Meter

یکی از روشهای اندازه گیری فلو بر حسب وزن می باشد که به فلومترهای جرمی یا مس فلومتر مشهورند . در روشهای متداول قبل برای اندازه گیری جرم سیال عبوری نیاز به اندازه گیری دانسیته مواد نیز بود که عملا محاسبه جرم با خطای بسیار همراه میگردید . در حال حاضر انواع فلومترهای جرمی با تکنولوژیهای کوریالیس و ترمال مس این اندازه گیری را با دقت بالا انجام میدهند .در این فلومتر های فلوی سیال مستقل از فشار قابل اندازه گیری می گردد.

مکانیزم ترمال مس معمولا به خاطر قابلیت اطمینان ‏، حساسیت بالا ، و سادگی و دقت قابل توجه در این فلومتر های مورد استفاده قرار میگیرد . این فلومتر به شما امکان اندازه گیری فلوی لحظه ای و همچنین خروجی آنالوگ متناسب با آن را میدهد .

کاربرد :

  • اندازه گیری فلوی گاز در رنج کم با دقت بالا
  • کنتور گاز
  • تبادلات نفتی
  • پروسه های صنعتی