فلومتر توربینی ، TURBINE FLOW METER

فلومترهای توربینی مکانیزم ساده ای دارند و از یک توربین با پره های مشخص تشکیل شده اند که در کنار یک سنسور برای مثال پراکسیمتی سوئیچ با هر گردش توربین  در اثر عبور جریان ،تعدادی پالس تولید میکنند که با کالیبرۀ دستگاه بر اساس مقدار فلو و تعداد پالس ایجاد شده رنج فلومتر بدست می آید

کاربرد :

  • اندازه گیری جریان بنزین و گازوییل
  • اندازه گیری جریان مواد شیمیایی خورنده ( حالت استیل)
  • صنایع غذایی ( شیر و روغن با ویسکوزیته پایین)

اطلاعات لازم جهت سفارش گذاری :

  • محدوده جریان
  • نحوه اتصال
  • نوع کانکشن
  • چگالی یا ویسکوزیته سیال
  • دمای کاری سیال
  • فشار کاری سیال
  • میزان خورنده بودن سیال