نمایشگاه Big 5 Show 2015

شرکت ره سام ، در راستای گسترش دامنه همکاری های تجاری خود، در غالب بازدید های تجاری و گفتگوهای دو جانبه با طیف وسیعی از سازندگان و تامین کنندگان کالا در نمایشگاه ساختمان امسال امارات متحده عربی (BIG 5 SHOW 2015) شرکت نمود.

photo_2015-11-29_11-01-21

کارشناسان این مجموعه با ردیابی فرصت های تجاری جدید و با هدف ایجاد کانالهای ارتباطی پایدار در راستای صادرات تجهیزات کانالی خاص و واردات اقلام کنترلی و ابزار دقیق، ضمن ارائه تصویری دقیق تر از بازار داخلی ایران در شرایط کنونی و در آستانه رهایی از تحریم ها، توانمندی های ساخت صنعت گران ایرانی را نیز به بازارهای خاص معرفی نمودند.