ball valve، شیر توپی

بال ولو از دریچه ای به شکل نیم کره که در یک قسمت کروی شکل تعبیه شده است تشکیل شده که با گردش ۹۰ درجه ای یا ربع گرد خود باعث باز یا بسته شدن مسیر سیال میگردد . این شیرها برای مثال در سایزهای کوچک و فشار های ضعیف در لوله کشی گاز منازل و یا آب گرم و سرد برای حالتهای باز یا بسته مورد استفاده قرار میگیرد . آب بندی مناسب و عمر مفید بلا از مزایای استفاده از این شیر است.

 کاربرد :

  • سایز کوچک و فشار ضعیف
  • لوله کشی گاز
  • لوله کشی آب سرد و گرم