Niddel Valve، شیر سوزنی

شیر سوزنی معمولاً دارای پورتهای کوچک است که به دلیل پلانگر سوزنی شکل خود قادر با تنظیم فلوی دقیق سیال میباشد و مانند پیچی که  سفت میشود میتواند عبور سیال را متوقف و یا کنترل کند .

کاربرد :

  • تنظیم جریان بسیار کم
  • منیفولد و چند راهه صنعتی

اطلاعات مورد نیاز جهت سفارش گذاری :

  • ماکزیمم و مینیمم فشار خطی که شیر سوزنی در آن قرار می گیرد.
  • وزن مخصوص ، ویسکوزیته و نوع سیال از نظر خورندگی
  • دمای محیط و سیال