لوله های ونتوری نیز از جمله دستگاه هایی می باشد که با ایجاد مانع سبب بروز اختلاف فشار در سیال می شود. با اندازه گیری میزان این اختلاف فشار می توان دبی سیال را محاسبه نمود . ونتوریها دارای دو بخش همگرا و واگرا هستند و به عنوان بخشی از خط لوله نصب می شوند . وقتی سیال وارد بخش همگرا می شود بتدریج سرعت آن افزایش می یابد تا جایی که به نقطه دارای مینیمم قطر می رسد . در این نقطه سرعت سیال ماکزیمم و فشار آن کاهش می یابد، سپس در قسمت واگرا سرعت و فشار به مقدار اولیه خود می رسد. البته فشار ثانویه دارای مقد ار کمی افت فشار می شود.
اندازه گیری فلو توسط ونتوری
در ونتوریها نیز مانند اریفیسها، دبی سیال را با اندازه گیری اختلاف فشار به دست می آورند. با این تفاوت که در ونتوری فشار اولیه و مینیمم فشار که در گلوگاه ونتوری است اندازه گیری می شود . میزان کاهش فشار در گلوگاه ونتوری با میزان دبی عبوری رابطه داشته، و از این طریق دبی سیال محاسبه می گردد . در این نوع فلومترها، الگوی جریان در طول آن دچار تغییر ناگهانی نمی شود، به همین علت، برای اندازه گیری جریان سیالات دوغابی، انتخاب مناسبی می باشند. ونتوری ها نسبت به اریفیس ها، افت فشار دائمی کمتری در سیال ایجاد می نمایند. لازم به ذکر است که ونتوری ها معمولاً گرانتر از اریفیس ها می باشند و نصب و تعویض آنها مشکل تر می باشد. همچنین وجود بخش همگرای بلند در ونتوری ها، سبب کاهش حساسیت آنها به الگوی جریان ورودی شده است. وجود بخش واگرا در ونتوری ها نیز باعث حذف جریان های گردابی می شود که معمولاً در اریفیس ها سبب ایجاد خطا می گردد.
اندازه گیری فلو توسط ونتوری

 

06مرداد/94

اندازه گیری دما

می دانیم مقاومت الکتریکی یک جسم با دمای آن رابطه دارد. مقاومت الکتریکی بسیاری از فلزات، با افزایش دما افزایش و با کاهش آن کاهش مییابد. عملکرد RTD ها بر اساس این اصل میباشد.Read More…

06مرداد/94
مهندسی ابزار دقیق

مهندسی ابزار دقیق

علمی میان رشته‌ای است که با اندازه گیری کمیت‌های فیزیکی(فشار،دما،سطح مواد در مخارن و فلو) و کنترل آنها سرو کار دارد. این رشته زیر شاخه مهندسی کنترل می‌باشد که نسبت به خودRead More…

06مرداد/94
دقت

دقت

اولین فاکتور در انتخاب ابزار دقیق همانگونه که از نامش متوجه میشویم دقیق (Accurate) بودن آن یا است این مفهوم با نام accuracy یا دقت معمولا به صورت درصدی از مقادیر خواندهRead More…