17مرداد/94

صنایع کاغذ

صنایع تولید کاغذ برای بقا در بازار جهانی رقابت ،ناگزیر از به کارگیری تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و سیستم های کنترلی هستند که پاسخ گوی سرمایه گذاری های صورت گرفته درRead More…

17مرداد/94

صنایع دارویی

امروزه صنایع داروسازی نیاز دارند تا به تمامی فنآوری های جدید عرضه شده دسترسی داشته باشند.از این رو شرکت های دارویی خود را ملزم به پیاده سازی سیستم ها و تجهیزاتی میRead More…

17مرداد/94

صنایع شیمیایی

در صنایع شیمیایی با دو فرآیند Continuous و Batch مواجه هستیم.در فرآیند های Continuous ، سیستم کنترل باید پایدار و قابل اطمینان بوده و بدون خطا در زمان تولید عمل نماید. درRead More…

14مرداد/94

صنایع پتروشیمی

نیاز های صنایع پتروشیمی به طور کل با سایر صنایع متفاوت است.برای رقابت در بازار جهانی صنعت پتروشیمی ، صنعت گران باید به طور مستمر کیفیت تولیدات خود را بهبود دهند. مشکلاتRead More…

14مرداد/94

صنایع غذایی

شرکت های پیشرو در صنایع غذایی همیشه از سیستم های کنترلی هوشمند و تجهیزات ابزار دقیق مناسب برای پیشبرد اهداف خود در صنعت استفاده می کنند.

14مرداد/94

صنایع فولاد

شرکت های پیشرو در صنایع فولادی همیشه از سیستم های کنترلی هوشمند و تجهیزات ابزار دقیق مناسب برای پیشبرد اهداف خود در صنعت استفاده می کنند.

14مرداد/94
صنایع نیروگاهی، Power Plants

نیروگاه

کارآیی یک واحد نیروگاهی به در اختیار داشتن اطلاعات جامع و دقیق از نقاط حساس و کلیدی نیروگاه بستگی دارد.هر نیروگاه باید به تجهیزاتی با عمر مفید بالا ، دقت قابل قبولRead More…

14مرداد/94

نفت و گاز

بخش های متعددی در صنایع نفت و گاز وجود دارد.تجهیزات offshore و  onshore ، ترمینال ها و …تجهیزات مورد استفاده در هر یک از این بخش ها باید با رعایت کلیه مواردRead More…

14مرداد/94

LNG

مشکلات جاری در صنعت LNG یکپارچه سازی فنآوری های جدید و ارتقا سطح ایمنی ، سلامت و محیط زیست سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه صنعت گاز در بسیاری از  پروژه هاRead More…