09آذر/94
شیر زاویه ای ، Angle valve

Angle Valve

شیر زاویه ای که معمولا به صورت بادی تحریک میشود در مواردی که استفاده از شیر برقی های معمولی به دلیل شرایط سیال نظیر دمای بالا یا ویسکوزیته بالا و یا حتیRead More…

09آذر/94
ball valve، شیر توپی

Ball Valves

بال ولو از دریچه ای به شکل نیم کره که در یک قسمت کروی شکل تعبیه شده است تشکیل شده که با گردش ۹۰ درجه ای یا ربع گرد خود باعث بازRead More…

09آذر/94
شیر پروانه ای ، butterfly valve

Butterfly Valves

تعریف شیرهای پروانه ای از ساده ترین و در عین حال پرمصرف ترین انواع شیر میباشد که با سرعت بالا امکان قطع و وصل فلوی بالا را امکان پذیر میکند .مکانیزم عملکردRead More…

09آذر/94

Check Valves

شیرهای یکطرفه فقط از یک جهت اجازه جریان سیال را میدهد چک ولو شامل پورت ورودی و خروجی برای ورود و خروجی سیال به صورت یک طرفه و بدون نیاز به کنترلRead More…

09آذر/94

Globe Valves

نام این شیر از ظاهر کروی شکل بیرونی آن گرفته شده . معمولا به صورت کنترل ولو یا شیر خودکار در خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرد . شیر کروی یا گلابRead More…

09آذر/94
Niddel Valve، شیر سوزنی

Needle Valve

شیر سوزنی معمولاً دارای پورتهای کوچک است که به دلیل پلانگر سوزنی شکل خود قادر با تنظیم فلوی دقیق سیال میباشد و مانند پیچی که  سفت میشود میتواند عبور سیال را متوقف وRead More…

09آذر/94
سلونوئید ولو، Selonoied Valve

Solenoid Directional Control Valve

: از اساسی ترین اجزاء سیستمهای پنوماتیک شیرهای برقی دایرکشنال یا جهتی است که بسته به مسیر عبور سیال را عوض مینماید .شیر کنترل جهت یا دایرکشنال پنوماتیک معمولا از یک بدنهRead More…

09آذر/94
شیر اطمینان، Safety Vale

Safety Valve

شیرهای اطمینان ولوهائی با مکانیزم فشاری میباشند به صورتی که افزایش فشار از مقدار مشخصی باعث باز شدن دریچه و تخلیه مواد برای رسید به فشار نرمال میگردد .یره های اطمینان طوریRead More…