در این دسته بندی انواع فلومتر قرار دارد.

23آبان/94
دبی سنج اختلاف فشاری ، Differential Pressure Flow Meter

Differential Pressure Flow mete

فلومتر های اختلاف فشار از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری فلو محسوب میشوند که با طراحی نسبتاً ساده ، کارائی بالا و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری قابل قبولی ارائه میدهند . اساسRead More…

23آبان/94
دبی سنج حرارتی- جرمی ، Thermal mass Flow Meter

Thermal mass Flow meter

یکی از روشهای اندازه گیری فلو بر حسب وزن می باشد که به فلومترهای جرمی یا مس فلومتر مشهورند . در روشهای متداول قبل برای اندازه گیری جرم سیال عبوری نیاز بهRead More…

23آبان/94
فلومتر جابجایی مثبت، دبی سنج جابجایی مثبت، Positive Displacement Flow Meter

Positive displacement flow meter

فلومترهای جابجائی مثبت برای اندازه گیری دقیق پیمانه ای سیالات خصوصاً مایعات با ویسکوزیته بالا مورد استفاده قرار می گیرند.و بر حسب کاربرد دارای انواع مختلفی از قبیل دنده ای ، حلزونیRead More…

23آبان/94
فلومتر توربینی ، TURBINE FLOW METER

Turbine Flow meter

فلومترهای توربینی مکانیزم ساده ای دارند و از یک توربین با پره های مشخص تشکیل شده اند که در کنار یک سنسور برای مثال پراکسیمتی سوئیچ با هر گردش توربین  در اثرRead More…

12مرداد/94
دبی سنج مغناطیسی، Magnet Flow Meter

Magnetic Flow Meter

فلومترهای مغناطیسی با اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی که ناشی از سرعت جریان سیال است ، میزان عبور جریان را با دقت قابل قبولی اندازه می گیرند.اساس کارکرد این فلومترها بر مبنایRead More…

12مرداد/94
دبی سنج وورتکس، Vortex Flow Meter

Vortex Flow Meter

فلومتر ورتکس با مکانیزم بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال عمل می کند اندازه گیری فلو در فلومتر ورتکس به صورت حجمی بوده که برایRead More…