ترموستات نوعی کنترل کننده الکتریکی خودکار است که برای تنظیم دما در فضای بسته بکار می رود، معمولاً آن را به دستگاه های گرمایش یا سرمایش (و یا ترکیبی ) متصل می کنند; تا با قطع و وصل دستگاه، آن فضا را در دمای تنظیم شده ثابت نگه دارد. هنگامی که دما به نقطه تنظیم برسد، ترموستات مدار برقی دستگاه را قطع می کند و وقتی دما ۲ الی ۴ درجه از نقطه تنظیم پایین تر رود، دوباره مدار را وصل می کند و دستگاه روشن می شود.

دیدگاهتان را بنویسید